П`ятниця, 07.05.2021, 11:44
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2013 » Травень » 18 » програма правової освіти
14:01
програма правової освіти


ПРОГРАМА

ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

СКОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2013-2014 РОКИ

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Правової освіти населення Сколівського району Львівської області на 2013-2014 роки

 

Програма правової освіти населення Сколівського району Львівської області на 2013-2014 роки розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1995 №366 «Про Програму правової освіти населення», Указу Президента України від 18.10.2001 №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення».

1.            Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програма правової освіти населення Сколівського району Львівської області на 2013-2014 роки (надалі – Програма) передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення району правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

2.            Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Зважаючи на те, що стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількість правопорушень.

У зв’язку з цим виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

3.            Мета програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення Сколівського району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, залучення їх до участі в удосконаленні системи правової освіти.

Програма визначає організаційне, фінансове та методичне забезпечення правової освіти.

4.            Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

·              утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

·              визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

·              активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

·              органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

·              розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

·              надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності;

·              поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

·              залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;

·              сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

·              забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

·              систематичного і безперервного поширення серед населення знань про державу, у тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури.

Строк виконання Програми – два роки (з 2013 по 2014 роки).

5.       Основні напрями реалізації Програми

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особистості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Правова освіта населення починається у сім'ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого  віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку.

У дошкільних навчальних закладах правове навчання, як правило, носить характер гри, вона здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок.

Сколівське районне управління юстиції Львівської області надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

Обсяг і зміст обов'язкового курсу з правознавства визначається для загальноосвітніх навчальних закладів потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина, а для професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти - високими вимогами до кваліфікації працівників.

Управлінням з питань освіти, науки, сім'ї та молоді Сколівської райдержадміністрації вивчається та аналізується стан викладання правових дисциплін у закладах освіти району, вживаються заходи щодо покращення викладання.

Сколівське районне управління юстиції  Львівської області перевіряє стан правової освіти у навчальних закладах, надає їм необхідну методичну допомогу; вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у загальноосвітніх навчальних закладах.

У середніх загальноосвітніх закладах освіти здійснюється широка позакласна, правоосвітня та правовиховна робота, до якої залучаються, юристи-практики, працівники правоохоронних органів, управлінь юстиції, громадських організацій правозахисного спрямування, інші фахівці.

Сколівське районне управління юстиції  Львівської області бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів.

З метою задоволення потреб працівників у правових знаннях в процесі виконання ними своїх трудових функцій і завдань, прийняття рішень, реалізації наданих прав і обов'язків на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності здійснюється правове навчання.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення та відповідно обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, і Сколівська районна міжвідомчо координаційна методична рада з правової освіти  населення.

Міжвідомча координаційно- методична рада з правової освіти населення діє з метою оперативного вирішення питань, координації і методичного забезпечення правової освіти в районі.

Методичне забезпечення правової освіти в районі здійснюють структурні підрозділи райдержадміністрації згідно визначених завдань, Сколівське районне управління юстиції  Львівської області. Спільно визначаються прогресивні принципи, форми й методи правового навчання і виховання та інформування громадян, проводяться конференції, семінари та інші заходи з залученням засобів масової інформації, спрямовані на підвищення якості правової освіти.

Для здійснення правової освіти в районі використовуються друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації. Систематично інформують населення про національне законодавство та міжнародні нормативно – правові акти, які діють в Україні, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку та профілактики боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх. Для надання кваліфікованої правової освіти населенню засобами масової інформації можуть створюватись загальні і навчальні телевізійні і радіомовні канали, випуски, журнали, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші форми надання правової інформації.

Заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правоосвітню та правовиховну діяльність. З цією метою ними за участю Сколівського районного управління юстиції  Львівської області, навчальних закладів на громадських або договірних засадах проводяться виставки юридичної літератури, зустрічі тощо.

Основні заходи Програми правової освіти населення Сколівського району Львівської області на 2013 – 2014 роки наведені у додатку 3 до Програми.

6.            Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

-         підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому;

-         формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

-         поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення ефективності викладення цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах;

-         підвищенню рівня правової поінформованості населення.

 

7.            Механізми реалізації Програми

 

Програма реалізується Сколівським районним управлінням юстиції  Львівської області, структурними підрозділами райдержадміністрації за участі міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення згідно визначених завдань.

8.            Ресурсне забезпечення реалізації Програми

Виконання заходів програми здійснюється в межах кошторисних призначень.

        Координація, моніторинг і контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює Сколівське районне  управління юстиції  Львівської області.

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є:

щорічна звітність виконавців про стан виконання відповідних заходів Програми.

здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем;

Відповідальним виконавцем Програми є Сколівське районне управління юстиції Львівської області.

Виконавці програми звітують Сколівському районному управлінню юстиції  Львівської області про хід виконання Програми щорічно до 20 січня.

Узагальнену інформацію про хід та результати Програми Сколівське районне управління юстиції Львівської області подає щорічно до 10 лютого райдержадміністрації та районній раді.

Звіт за результатами моніторингу оприлюднюється періодично Сколівським районним управлінням юстиції Львівської області та раз на рік на офіційних веб-сайтах районної державної адміністрації та районної ради.

За результатами моніторингу відповідальний виконавець Програми один раз на рік, до 25 грудня забезпечує громадське обговорення результатів виконання Програми та підготовку і затвердження щорічного плану заходів з реалізації Програми з урахуванням підсумків обговорення.

 

Переглядів: 584 | Додав: skolejust | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Травень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz