Субота, 17.04.2021, 12:39
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 
  TSIGN


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СКОЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

                                                            “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                         Начальника Сколівського

                                                                                 районного управління юстиції

                                                                                  _______________Т.І. Ілечко

                                                                                  “___” _____________ 2014р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

                                                

 

 

На тему

                                                                   

«Правовий режим воєнного стану»

 

 

 

 

 

Сколе – 2014

У зв’язку із проявленою військовою агресією армією росії проти України та анексії частини території України та реальною загрозою вторгнення військ іноземної держави на материкову частину України Сколівське районне управління юстиції Львівської області підготувало методичні рекомендації на відповідну тематику.

Цілком зрозуміло, що на певну дію є певна протидія. Теж саме і в теперішній ситуації, на дії, які проводить росія і, які безпосередньо стосуються суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, владою України повинні проводитися відповідні заходи, певний комплекс, набір дій для свого захисту і протидії окупації. Певна річ, що такий комплекс повинен бути врегульований на законодавчому рівні. В Україні цей комплекс визначається Законом України „Про правовий режим воєнного стану” (далі по тексту – Закон).

Згідно даного Закону воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

 

З даного законодавчого положення бачимо, зо Законом визначаються наступні підстави введення воєнного стану на території України чи її місцевостях:

 1. Збройна агресія;
 2. Загроза нападу;
 3. Небезпека державної незалежності чи територіальній цілісності України.

 

Першою підставою як бачимо є збройна агресія проти України, потрібно зауважити, що вітчизняним законодавством визначено поняття збройної агресії, зокрема поняття збройна агресія розкрито в ст. 1 Закону України „Про оборону України”, згідно Закону „Про оборону України” - збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України, включає в себе:

вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;

блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;

напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;

засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно вторгненню або нападу збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупації або анексії частини території України; блокаді портів, узбережжя або повітряного простору, порушенню комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав; нападу збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;

дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення вище перерахованих дій;

застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.

 

Аналіз законодавчого терміну правовий режим воєнного стану дозволяє дійти до висновку, що воєнний стан фактично може виражатися у двох формах, при цьому вважаємо, що ці форми можуть бути і не пов’язані між собою.

Отже воєнний стан виражається у:

1. наданні відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки,

 

2. обмеженні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

 

 

ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Правовою підставою для введення воєнного стану є Указ Президента України. Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) за наявності підстав визначених Законом, звертається до Президента України із пропозицією введення воєнного стану на території України або на окремій її частині.

Президент, за пропозицією РНБО, видає відповідний Указ і звертається з цим Указом до Верховної Ради України. Верховна Рада на протязі двох днів вирішує питання про схвалення Указу Президента України про введення воєнного стану.

У випадку схвалення Верховною Радою Указ негайно оголошується через офіційні ЗМІ та набирає юридичної сили і стає обов’язковим до виконання.

 

ВИМОГИ ДО УКАЗУ

Слід знати, що Указ Президента про введення воєнного стану повинен відповідати імперативним приписам, зазначеним у Законі, зокрема:

1) в указі повинні бути зазначені обгрунтування необхідності введення воєнного стану;

2) повинні бути вказані межі території, на якій вводиться воєнний стан (вся територія України чи окрема її частина), час введення і строк, на який він вводиться;

3) завдання військового командування, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

4) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

5) інші питання, що випливають із Закону.

 

СКАСУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

 

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією РНБО або Верховної Ради в разі усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.

 

Повноваження органів державної влади як одна із форм вираження правового режиму воєнного стану

 

Під час воєнного стану Президент України, Верховна Рада України, органи державної влади, військове командування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації:

 

 1. здійснюють свої постійні, основні повноваження, закріплені за ними законодавством;

+

 1. забезпечують виконання заходів передбачених Законом „Про правовий режим воєнного стану”.

Повноваження органів влади, органів місцевого самоврядування під час воєнного стану не можуть бути обмежені.

 

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, - самостійно запроваджувати та здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:

 

1) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. Працівникам, залученим до виконання суспільно корисних робіт, після закінчення таких робіт надається попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт з визначенням орієнтовного переліку таких робіт та механізму надання компенсації (винагороди) за їх виконання встановлюється Кабінетом Міністрів України (детальніше див. додаток №1 – Трудова повинність);

 

2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

 

3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян, у тому числі згідно з Положенням про військово-транспортний обов'язок - транспортні засоби, споруди, машини, механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані з обслуговуванням транспорту, та видавати про це відповідні документи встановленого зразка (Див. додаток №2 );

 

4) встановлювати охорону важливих об’єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;

 

5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

 

6) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

 

8) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності і територіальній цілісності, життю громадян;

 

9) здійснювати контроль за роботою підприємств зв’язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури, використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільних телерадіоцентрів, забороняти роботу аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

 

10) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян комп’ютерне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

 

11) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

 

12) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

 

13) забороняти призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;

 

14) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

 

15) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об’єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;

 

16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

 

17) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;

 

18) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов’язків, призначати виконуючих обов’язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;

 

19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони (див. додаток №3).

 

 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

 

В умовах воєнного стану забороняються:

 • зміна Конституції України;
 • зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
 • проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
 • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
 • проведення страйків.

 

Не можуть бути обмежені такі права:

Особа не може бути позбавлена громадянства, зберігається принцип рівності (ст.24 КУ), право на життя, право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість, право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк, право на житло, право на шлюб, заборона насильства над дітьми (52 КУ), право на захист своїх прав у судовому порядку, право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, право знати свої права та обов’язки, закон не має зворотної дії у часі, право на правову допомогу, ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, презумпція не винуватості, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

 

Правосуддя на території, де введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

 

 

 

Спеціаліст першої категорії

Сколівського районного управління юстиції                                                      Козич В.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

ТРУДОВА ПОВИННІСТЬ

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану

 

 • Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.
 • Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.
 • Будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), протизсувних, проти селевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
 • Ремонт і будівництво житлових приміщень.
 • Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо.
 • Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, сінокосіння).
 • Надання допомоги населенню, насамперед інвалідам, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.
 • Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.
 • Роботи із забезпечення стійкості функціонування потенційно небезпечних об’єктів на випадок надзвичайних ситуацій.
 • Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.

 

 

До робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме:

 • безробітні та інші незайняті особи;
 • працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, - у порядку переведення;
 • особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
 • студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів.

 

!!!!!!!!!! Із такими особами заключається строковий трудовий договір!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Не залучаються до таких робіт:

 • Діти віком до 15 років включно;
 • Жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • Вагітні жінки.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

ВИЛУЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Положення про військово транспортний обов’язок

Військово-транспортний обов'язок поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх  форм власності, у тому числі ті, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів.

 

Вилучення передбачає у наступному повне відшкодування. При вилученні власнику надаються відповідні документи органом військового управління.

 

Вилучення (відчуження) транспортних засобів здійснюється районними (міськими)   військовими комісаріатами на підставі розпоряджень місцевих держадміністрацій в обсягах  лімітів та відсоткових норм вилучення, затверджених  Кабінетом Міністрів України, як окремо,  так і у складі спеціальних формувань, які передаються військовим формуванням на період  мобілізації та у воєнний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

Відчуження або вилучення майна Згідно Закону України „Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”

 

Примусове відчуження майна в умовах воєнного стану здійснюється з обов’язкови попереднім або наступним відшкодуванням його вартості.

 

Примусове відчуження – це позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;

 

Вилучення майна здійснюється без його відшкодування.

Вилучення майна - позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Вилучення або примусове відчуження майна здійснюють органи військового командування на підставі розпорядження місцевої державної адміністрації. Однак, якщо у місцевості ведуться бойові дії військове командування самостійно приймає рішення про вилучення або відчуження майна.

При відчуженні/вилученні майна воно з приватної або комунальної власності переходить у державну власність.

Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради та уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану відповідно до закону. Акт приймання-передачі підписується зазначеними особами у порядку, встановленому законом.

 В акті приймання-передачі зазначаються:

 1) назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;

 2) повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплено майно;

 3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (за наявності);

 4) опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна - місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

 До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

 5. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

 6. У разі неможливості прийняття рішення відповідною місцевою радою і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради чи у разі незатвердження такого рішення відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі - акт) виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Компенсація за примусово відчужене майно

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.

 Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.

Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження, за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

 

Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

 

Додаток №4

 

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2012 р. № 998

 

 

АКТ

про примусове відчуження або вилучення майна

 

Цей акт складено ______________________________________________

(найменування військового командування та органу, що погодив рішення

____________________________________________________________________

про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування військового командування

____________________________________________________________________

чи органу, що прийняв таке рішення)

в особі ______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в тому, що згідно з рішенням ___________________________________________

(найменування військового командування та органу, що

____________________________________________________________________

погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або найменування

____________________________________________________________________

військового командування, чи органу, що прийняв таке рішення, дата прийняття рішення)

у зв’язку з уведенням _________________________________________________

(зазначити надзвичайну обставину, за якої здійснюється

____________________________________________________________________

примусове відчуження або вилучення майна)

здійснено ____________________________________________________________

(примусове відчуження або вилучення майна, необхідне зазначити)

власником якого є ____________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження та

____________________________________________________________________

ідентифікаційний код - для юридичних осіб,

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової карти платника

____________________________________________________________________

податків або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

____________________________________________________________________

відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної

____________________________________________________________________

податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Право власності на майно підтверджується ___________________________

(найменування

__________________________________________________________________

документа, що встановлює право власності на майно (за наявності)

___________________________________________________________________

 

Опис майна, достатній для його ідентифікації:

____________________________________________________________________

 (назва об’єкта, його ознаки, в тому числі для нерухомого майна - відомості про

____________________________________________________________________

місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні, та повітряні транспортні

____________________________________________________________________

засоби) - відомості про транспортний засіб (марка, модель, номер шасі, рік випуску та інші дані)

____________________________________________________________________

 

Оцінку майна проведено ___________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________

що діє від імені юридичної особи)

За результатами оцінки майна складено ______________________________

(найменування документа, що містить

____________________________________________________________________

висновок про вартість майна, дата оцінки)

Вартість _________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

за результатами оцінки становить _______________________________________

(сума зазначається цифрами та словами)

____________________________________________________________________

На момент підписання цього акта сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна) становить

____________________________________________________________________

 (сума зазначається цифрами та словами)

Особи, що підписали акт:

власник майна (або його законний представник):

 

_____________________________

(прізвище та ініціали особи, що діє

від імені юридичної особи)

 

__________________

(підпис)

 

уповноважені особи:

___________________________                                        __________________

(посада, ініціали, прізвище)                                                                                               (підпис, печатка)

___________________________                                        __________________

(посада, ініціали, прізвище)                             &nb

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
PR-CY.ru
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz