Субота, 17.04.2021, 13:18
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Довідкова інформація
щодо проведення державної реєстрації
суб'єктів підприємництва
Документи, що подаються для проведення державної  реєстрації юридичної особи 

Для   проведення   державної  реєстрації  юридичної  особи засновник  (засновники)  або  уповноважена  ними   особа   повинно особисто   подати   державному   реєстратору  (надіслати поштовим відправленням  з  описом  вкладення або в разі подання електронних документів   подати  опис,  що  містить  відомості  про  надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:
-          заповнену реєстраційну   картку   на   проведення державної реєстрації юридичної особи;
-          примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально засвідчену копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про створення   юридичної  особи  у  випадках,  передбачений законом;
-          два   примірники   установчих   документів    разі  подання електронних  документів  -  один  примірник);
-          документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за проведення  державної  реєстрації  юридичної особи. У разі подання електронних  документів  для   проведення  державної  реєстрації юридичної   особи  підтвердженням  внесення  плати  за проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  є примірник електронного розрахункового   документа,засвідченого   електронним  цифровим підписом;
-   інформацію   з   документами,   що   підтверджують  структуру власності  засновників  - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних  осіб  -  власників  істотної  участі цих юридичних осіб. 
     У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий  установчий  документ.
У випадках,  що передбачені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається (надсилається) копія  рішення  органів Антимонопольного  комітету України  або  Кабінету  Міністрів  України  про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання. 
      У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається  копія  Державного  акта  на  право  приватної власності засновника  на землю або копія Державного акта на право постійного користування  землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору  про  право користування  землею засновником, зокрема на умовах  оренди.
У  разі державної реєстрації юридичної особи, засновником 
(засновниками) якої є іноземна юридична  особа,  крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні  її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру,  який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.
Державному реєстратору  забороняється  вимагати  додаткові документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.
Якщо   документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної  особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору  додатково  пред'являється  його  паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо документи для проведення державної реєстрації  юридичної особи  подаються особою,  уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи,  державному реєстратору додатково  пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається  документ, що  засвідчує  її  повноваження,  або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї   особи,  в електронній  формі  залучається  до  документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.
Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної  особи,  приймаються  за  описом,  копія  якого  в  день надходження    документів    видається    (надсилається   поштовим відправленням)  засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів. 
       Дата надходження    документів   для   проведення державної реєстрації   юридичної   особи   вноситься   до   журналу   обліку  реєстраційних дій.
Державний  реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи,  які  подані  для   проведення   державної   реєстрації юридичної  особи,  якщо:
- документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації;
- документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою,  другою,  четвертою  -  сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону;
- до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у  проведенні  реєстраційних  дій документи подані не в повному обсязі;
- документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень. 
     Про  залишення  документів,  які  подані  для  проведення
державної реєстрації юридичної особи,  без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з  дати їх  надходження  державним  реєстратором  видаються  (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із  зазначенням  підстав  залишення  документів  без  розгляду  та документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або  уповноваженій  ним  особі  повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення  причин,  що  були підставою для залишення цих документів без розгляду.
Подання  електронних документів для проведення державної 
реєстрації  юридичної  особи  державному  реєстратору  засновником (засновниками)  або  уповноваженою  ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним  реєстратором  факту  створення юридичної особи.
Подання засновником   (засновниками)  або  уповноваженою  ним (ними) особою документів  державному  реєстратору  для  проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання  електронних документів.
Державна реєстрація змін до установчих документів 
       юридичної особи
Для  проведення  державної  реєстрації змін до установчих документів  юридична  особа  повинна  подати  (надіслати  поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:
- заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
-    примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально засвідчену копію)   рішення  про  внесення  змін  до установчих  документів. 
 -  документ,  що  підтверджує  правомочність  прийняття  рішення  про внесення  змін  до  установчих  документів.
-  оригінали  установчих  документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів,    або   копія   опублікованого   в   спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або  частини  зазначених оригіналів установчих документів;
-    два примірники  змін до установчих документів юридичної особи у  вигляді  окремих  додатків  або   два   примірники   установчих документів у новій редакції;
-  документ, що  підтверджує  внесення  реєстраційного  збору за проведення  державної  реєстрації  змін  до установчих документів, якщо  інше  не  встановлено  цим  Законом;
У  разі  внесення  змін  до  статуту,  які  пов'язані   із зменшенням   статутного   капіталу   (статутного   або  складеного капіталу)   юридичної  особи,  крім  документів,  які  передбачені частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається документ, що підтверджує   внесення  плати  за  публікацію  у  спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які пов'язані  із  зміною  складу  засновників  (учасників)  юридичної особи,  крім документів,  які  передбачені  частиною  першою  цієї статті,   додатково  подається  примірник  оригіналу  (ксерокопія,нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
- рішення про  вихід  юридичної  особи  із  складу  засновників (учасників);
- заяви фізичної   особи   про   вихід  із  складу  засновників(учасників);
- заяви, договору,  іншого документа про  перехід  чи  передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
- рішення уповноваженого  органу  юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної  особи,  якщо  це передбачено  законом  або установчими документами юридичної особи.
У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови  інших  засновників  (учасників)  у  прийнятті  спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу  засновників,  крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія,  копія, завірена органом державної  реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа,  що  є  підставою  для  його  видачі відповідно  до  Закону  України  "Про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану" ( 2398-17 ).
У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які пов'язані із   зміною   мети   установи,  крім  документів,  які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.
Державному  реєстратору  забороняється  вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих  документів юридичної  особи,  якщо  вони  не  передбачені  частинами першою - шостою цієї статті. 
      Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти  юридичні  дії  від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково    пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо такі  документи  подаються іншим представником юридичної особи,  державному  реєстратору  додатково  пред'являється паспорт громадянина  України або паспортний документ іноземця та надається документ  або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
Документи,  які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих  документів  юридичної  особи,  приймаються  за описом,  копія  якого  в  день  надходження  документів  видається (надсилається  поштовим  відправленням)  заявнику  з відміткою про дату  надходження  документів.
Дата надходження   документів для проведення    державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
Державний  реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи,  які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих  документів  юридичної  особи,  якщо    документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації;
- документи  не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою,  другою,  четвертою,  п'ятою  та сьомою статті 8, частиною п'ятою  статті 10 цього Закону;
- документи подані не у повному обсязі; 
 -   документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень;
-   до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у  проведенні  реєстраційних  дій.
Проведення  державної  реєстрації  змін   до   установчих 
документів    юридичної   особи   здійснюється   за   процедурами, передбаченими  частинами  першою  -  п'ятою статті 25 та частинами другою-третьою  статті  27  цього  Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з 
дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом  вкладення)  заявнику  один  примірник оригіналу установчих документів  у  старій редакції з відмітками державного реєстратора про  проведення державної реєстрації змін до установчих документів та   в  той  же  день  передати  відповідним  органам  статистики, державної  податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної  картки  на  проведення державної реєстрації змін до установчих  документів  юридичної  особи  із зазначенням номера та дати  внесення  відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
У разі проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів, які пов'язані із зміною відомостей про юридичну особу, які  відповідно  до  цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного  реєстру,  державний  реєстратор  крім  документів, які передбачені  частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати  (надіслати  поштовим  відправленням)  заявнику  виписку  з Єдиного  державного  реєстру  не  пізніше  наступного робочого дня після  отримання  від  органів  статистики,  державної  податкової служби,   Пенсійного   фонду   України   відомостей  про  внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
PR-CY.ru
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz