Субота, 17.04.2021, 13:40
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.ua







Головна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

 

    Підстави зупинення виконавчого провадження
 
        Під час проведення виконавчих дій виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню, а також може бути зупинено. Законом України  «Про виконавче провадження» чітко визначено обставини,  що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження. До таких обставин належить:
     1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або  боржника,  або  припинення  юридичної  особи,  якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво; 
     2) визнання стягувача або боржника недієздатним;
     3) проходження   боржником   строкової  військової  служби  у Збройних Силах  України,  передбачених  законом  інших  військових формуваннях,  якщо  згідно з умовами служби провадження виконавчих дій неможливе,  чи на прохання стягувача,  який проходить строкову військову  службу  в  Збройних  Силах України або інших військових формуваннях; 
     4) зупинення  судом   стягнення   на   підставі   виконавчого документа;
     5) прийняття  судом  до  розгляду  скарги на постанову органу (посадової   особи),   уповноваженого   розглядати   справи    про адміністративні правопорушення; 
     6) зупинення  виконання  відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право; 
     7) зупинення судом реалізації арештованого майна; 
     8) порушення господарським судом  провадження  у  справі  про банкрутство   боржника,   якщо  відповідно  до  закону  на  вимогу стягувача поширюється дія мораторію,  запрова-дженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу  стягнутих  з  боржника  грошових  сум    тому   числі одержаних від реалізації майна боржника), а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та  виконання  рішень  у  немайнових спорах; 
     9) запровадження  Національним  банком  України  мораторію на  задоволення вимог кредиторів банку,  крім  рішень  щодо  виконання зобов'язань, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності банку,  у тому  числі  з  виплатою  заробітної  плати,  авторської 
винагороди,  відшкодуванням  шкоди,  завданої  життю  та  здоров'ю працівників  банку,  а  також  вимог   кредиторів   щодо   виплати заробітної   плати,   аліментів,   пенсій,  стипендій,  соціальної допомоги в межах, установлених тимчасовим адміністратором лімітів;
     10) сплати  боржником  або  іншим  гарантом  у  встановленому законодавством   порядку      тому   числі   за  договорами  про відшкодування  ядерної  шкоди)  коштів  на  відшкодування  ядерної шкоди,  що  дорівнюють  або  перевищують  встановлену законом межу відповідальності  оператора  ядерної  установки.  Для   обчислення сплачені   кошти   підлягають  перерахуванню  у  Спеціальні  права запозичення,  що встановлюються Міжнародним  валютним  фондом,  за офіційним курсом Національного банку України на день сплати; 
     11) прийняття  судом  до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду; 
     12) звернення до суду із заявою про  заміну  вибулої  сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 8 цього Закону; 
     13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; 
     14) наявності  коштів  за договорами банківського рахунку або банківського  вкладу,  які  боржник  не  має  права  вимагати   до закінчення  строку дії таких договорів,  у разі відсутності  іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;
     15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу  до Реєстру  підприємств  паливно-енергетичного комплексу,  які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно  до  Закону України   "Про   заходи,   спрямовані   на   забезпечення  сталого 
функціонування підприємств    паливно-енергетичного     комплексу" ;
     17)   прийняття   рішення   про   приватизацію  вугледобувних підприємств   відповідно   до   Закону  України  "Про  особливості приватизації вугледобувних підприємств" протягом трьох  років з моменту завершення приватизації.
     Законом також передбачені обставини, які надають державному виконавцю право  зупинити виконавче провадження. До таких обставин належать:
     1) звернення державного виконавця до суду,  який видав виконавчий   документ,  із  заявою  про  роз'яснення  рішення,  що підлягає виконанню,  про відстрочку або  розстрочку  виконання,  а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання;
     2) прохання боржника, який проходить строкову службу у складі  Збройних  Сил  України  чи  інших   передбачених   законом військових  формувань,  якщо  рішення  неможливо виконати без його участі;
     3) перебування боржника на лікуванні  у  стаціонарному лікувальному  закладі,  якщо  рішення  неможливо виконати без його участі; 
     4) оголошення  розшуку  боржника  -  фізичної  особи, транспортних засобів боржника або розшуку дитини; 
     5) за заявою стягувача у разі його перебування у відпустці за межами населеного пункту, де він проживає. 
  Отже, Законом України надано вичерпний перелік обставин, які зумовлюють зупинення виконавчого провадження. 

 

                                                                                                     Заступник начальника ВДВС

Сколівського РУЮ

Бондаренко В.В.

Облік депозитних сум згідно Інструкції з організації примусового виконання рішень
 
             Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 521/5 затверджено нову Інструкцію з організації примусового виконання рішень. Згідно даної інструкції у ХІІ розділі роз’яснено про те, що органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках. Розрахунки з таких рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі. Не допускаються видача та переказ стягнутих державними виконавцями сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок органу ДВС. Для контролю і перевірки стану рахунків у національній та іноземній валютах та визначення належності коштів ведеться звітність за депозитними сумами органів ДВС. В органі ДВС щодо кожного рахунку заводиться книга обліку депозитних сум (далі - книга) строком на один рік. Ведення книги здійснюється в підсистемі обліку депозитних сум Єдиного реєстру. Книга ведеться автоматизованим (комп'ютерним) способом. Запис здійснюється шляхом прямого введення обов'язкового складу реквізитів, який установлений для книги. Процедура ведення книги полягає у щомісячному (до п'ятого числа) роздрукуванні облікових даних і включенні їх до відповідної справи за номенклатурою. Роздрукована книга до десятого числа наступного місяця повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою регіонального органу ДВС (для територіальних органів ДВС, відділу примусового виконання рішень регіонального органу ДВС) та печаткою ДВС України (для відділу примусового виконання рішень ДВС України). Розпорядчим документом начальника органу ДВС визначається особа, відповідальна за ведення книги за кожним рахунком, яка здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців. Особа, відповідальна за ведення книги, щомісяця до 10 числа наступного місяця розшифровує суми, що залишились на перше число кожного місяця. При цьому не допускається об'єднання в одну суму коштів, що надійшли від одного боржника. У книзі залишки переносяться в графу "залишок коштів на початок місяця". Нумерація за порядком перенесеного залишку на початок місяця починається з порядкового номера "один". Після виведення підсумку за залишками на перше число кожного місяця особа, що веде депозитний рахунок, засвідчує записи своїм підписом. Не допускається наявність незаповнених граф. Нумерація за порядком надходження коштів протягом місяця починається з порядкового номера "один" після підпису особи, що здійснює ведення книги обліку депозитних сум. Перенесення залишків на кожний новий місяць здійснюється з нового аркуша. Щомісяця після виведення підсумку за залишками на кінець кожного відповідного місяця книга обліку депозитних сум перевіряється начальником органу ДВС шляхом підрахунку та звірення сум, що надійшли та перераховані, з випискою із відповідного рахунку органу ДВС, у результаті чого залишок на перше число кожного місяця повинен відповідати залишку депозитних сум на рахунку. Після перевірки оборотів депозитних сум на кінець звітного періоду (залишок коштів на перше число місяця та суми, які надійшли протягом місяця) дані книги засвідчуються підписом відповідальної особи, після чого начальник органу ДВС до п'ятого числа наступного місяця робить напис "перевірено" та підтверджує цей напис своїм підписом, скріплює печаткою органу ДВС із зазначенням дати перевірки. Депозитні суми, які залишились на перше січня нового року на рахунку, переносяться в нову книгу з повною назвою кожної окремої суми та вказівкою, кому вона належить, номером виконавчого провадження, датою зарахування, назвою платежу і вносяться в графу "залишки коштів на початок місяця". Не допускається об'єднання декількох сум, які надійшли від одного боржника на користь одного стягувача, в одну суму. У міру надходження з органу Державної казначейської служби України або банку виписок про наявність на відповідному рахунку коштів у книгу негайно вносяться записи. При надходженні коштів на депозитний рахунок органу ДВС особа, відповідальна за ведення книги, повинна не пізніше наступного робочого дня повідомити начальника органу ДВС, від якого боржника чи стягувача надійшли кошти і в якій сумі. Начальник органу ДВС на виписці з рахунку Державної казначейської служби України або банку ставить напис "ознайомлений", підпис та дату ознайомлення. Після цього не пізніше наступного робочого дня особа, відповідальна за ведення книги, повідомляє державного виконавця про надходження депозитних сум. Державний виконавець на виписці Державної казначейської служби України або банку поряд із сумою, що надійшла на рахунок, ставить дату та підпис. У разі відсутності відомостей, яким чином проводити виплату коштів, державний виконавець повідомляє стягувача про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів (через фінансові установи з обов'язковим зазначенням реквізитів для перерахування коштів або поштовим переказом із зазначенням повної адреси стягувача). Після цього не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня ознайомлення з інформацією про надходження коштів державний виконавець у разі достатності суми для покриття всіх вимог стягувача та наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів готує одне розпорядження (додатки 3, 4) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу ДВС із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу ДВС. Указане розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається особі, відповідальній за ведення книги обліку депозитних сум, копія залишається у виконавчому провадженні. У разі якщо розпорядження про перерахування коштів за зведеним виконавчим провадженням має розмір більше одного аркуша, його сторінки прошиваються, пронумеровуються, та на зворотному боці останнього аркуша скріплюється печаткою органу ДВС із зазначенням кількості аркушів. Копії платіжних доручень (реєстри до платіжних доручень) про перерахування коштів стягувачам долучаються до матеріалів виконавчого провадження, яким визначено належність указаних коштів стягувачам. Підготовка розрахункових документів про перерахування коштів здійснюється особою, відповідальною за ведення книги, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження державного виконавця. Кошти, що надійшли на депозитний рахунок від реалізації конфіскованого майна, перераховуються до державного бюджету протягом трьох робочих днів з дня надходження цих коштів. У разі надходження суми, яка не задовольняє вимог усіх стягувачів, а також за необхідності відрахування виконавчого збору, витрат на виконання складається розрахунок, який затверджується начальником органу ДВС та долучається до матеріалів зведеного виконавчого провадження (кошти розподіляються на підставі розрахунку державного виконавця, а перераховуються на підставі розпорядження). При перерахуванні коштів, які належать стягувачу - юридичній особі, списання коштів з відповідних рахунків органу ДВС здійснюється на підставі платіжних доручень. Якщо у стягувача - фізичної особи є рахунок в установі банку, то в платіжному дорученні обов'язково вказується, на який рахунок слід перерахувати кошти. При переказі коштів з реєстраційних рахунків поштою керівник відповідного органу ДВС підписує платіжне доручення, до якого додається реєстр стягувачів із зазначенням їхніх адрес та сум переказів. Платіжне доручення підписується керівником органу ДВС та особою, яка уповноважена на ведення відповідного рахунку органу ДВС. При задоволенні вимог стягувачів зведеного виконавчого провадження стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито виконавчі провадження і закінчився встановлений державним виконавцем строк для самостійного виконання рішення, на день зарахування стягнутої суми на депозитний рахунок органу ДВС. Державний виконавець складає розрахунок про розподіл грошових коштів і здійснює їх перерахування у міру їх стягнення. Розрахунок про розподіл грошових коштів долучається до матеріалів зведеного виконавчого провадження. У разі надходження суми, яка не задовольняє вимог усіх стягувачів, а також за необхідності відрахування виконавчого збору, витрат на організацію та проведення виконавчих дій складається розрахунок, який повинен містити загальну суму стягнених коштів, що залишилась після відрахування авансового внеску сторін (інших осіб) на проведення виконавчих дій та витрат на організацію та проведення виконавчих дій, перелік стягувачів кожної черги, визначених статтею 44 Закону, та суму коштів, яка перераховується кожному стягувачу, суму стягненого виконавчого збору, штрафів у разі винесення відповідних постанов. Розрахунок затверджується начальником відділу та долучається до матеріалів виконавчого провадження. Строк проведення виконавчих дій щодо зведеного виконавчого провадження відраховується з моменту приєднання до зведеного виконавчого провадження останнього виконавчого документа. Кошти, які внесені на депозитний рахунок органу ДВС та які не витребувані сторонами виконавчого провадження протягом року з дня їх зарахування на депозитний рахунок, зараховуються до Державного бюджету України. Авансовий внесок, який не підлягає поверненню стягувачу або який не витребувано стягувачем протягом року з моменту виникнення права на його повернення, перераховується до Державного бюджету України. Особа, відповідальна за ведення книги обліку депозитних сум, у передостанній день строку зберігання коштів на рахунку письмово повідомляє про це начальника органу ДВС, який не пізніше наступного дня визначає особу для підготовки розпорядження про зарахування коштів до Державного бюджету України. Дозвіл на перерахування коштів з рахунку надається виключно керівником органу ДВС або уповноваженою ним особою, який є розпорядником рахунку. Контроль за перерахуванням коштів з рахунків покладається на керівника органу ДВС.
 
 Спеціаліст 1 категорії ВДВС Сколівського РУЮ Гаркот Т.М.
 
 
 

Виконання рішень, за якими боржник зобовязаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
 
        Примусове виконання судових рішень в Україні відповідно Закону України «Про виконавче провадження» покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Судові рішення, згідно зазначеного Закону розділяють на рішення майнового та немайнового характеру. До переліку рішень у немайнових спорах законом віднесено низку рішень, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні дії на користь стягувача, або утриматися від здійснення таких дій, зокрема рішення про: поновлення на роботі, вселення стягувача, виселення боржника, про відібрання дитини та інші рішення, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні дії на користь стягувача чи утриматися від здійснення таких дій (зобов’язання надавати час для зустрічей з дитиною, зобов’язання провести нарахування та виплату підвищення до пенсії, заборона проведення зборів акціонерів і т.п.). Особливості виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення передбачені статтею 75 Закону, а саме: 1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження. 2. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону і не пізніше п'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення. Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону. 3. У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав. 4. Державний виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження. Виконання рішень у немайнових спорах істотно відрізняється від аналогічної процедури щодо майнових правовідносин. В першу чергу тим, що в процесі виконавчого провадження за такими документами не завжди застосовуються загальноприйняті заходи примусового виконання, - звернення стягнення на майно, доходи боржника, вилучення у останнього предметів тощо. Для рішень судів цієї категорії встановлено особливий строк примусового виконання – два місяці. Однак, якщо самим рішенням суду призначено термін виконання або цей термін взагалі є невизначеним (наприклад, при наданні щотижневого права спілкування з дитиною), державний виконавець має дотримуватися строків, встановлених рішенням суду. Крім того, виконавчий збір при виконанні немайнових рішень зобов’язального характеру має фіксований розмір: - в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – фізичної особи; - в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – з боржника – юридичної особи. Особливе місце серед категорії виконавчих документів зобов’язального характеру є судові рішення про відібрання дитини. В даному випадку, державний виконавець за потреби може звернутися до суду з поданням, розгляд якого здійснюється судом за місцем виконання рішення відповідно до статті 374 Цивільного процесуального кодексу України, щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. За неможливості з’ясування місцезнаходження боржника чи дитини державний виконавець звертається з поданням до суду про розшук дитини або боржника. При виконанні такого рішення не допускається застосовувати до дитини заходи фізичного впливу. При виконанні рішення про виселення боржника його майно може бути передане державним виконавцем на зберігання на строк не більше двох місяців. Майно в цьому випадку описується за правилами, встановленими для опису й арешту майна. Арешт на майно в цьому випадку не накладається. Після закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, визначеному Законом. Отримані від реалізації кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються боржнику. У разі якщо майно не було реалізовано, державний виконавець повідомляє органи державної податкової служби для здійснення подальшого розпорядження ним у порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном. У разі якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше житлове приміщення, державний виконавець надсилає відповідному органу повідомлення у письмовій формі про строк виконання рішення щодо надання такого приміщення. Цей строк не може перевищувати одного місяця. У разі ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не проводяться. При виконанні рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, у разі якщо боржник самостійно не сплачує виконавчий збір, витрати на організацію та проведення виконавчих дій та накладені на нього штрафи у передбачених Законом випадках, державний виконавець стягує їх примусово одночасно із виконанням такого рішення. Після завершення виконавчого провадження з виконання такого рішення, якщо виконавчий збір, витрати на організацію та проведення виконавчих дій, штрафи не стягнуто, державний виконавець відкриває виконавчі провадження за відповідними постановами та вживає заходів примусового виконання рішень, передбачених Законом, шляхом звернення стягнення на кошти та інше належне боржнику майно.
 
Заступник начальника ВДВС Сколівського РУЮ Бондаренко В.В.
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
стягнення аліментів бухгалтерією підприємства Примусове стягнення аліментів бухгалтерією підприємства, установи , організації.
 
При надходженні до ДВС виконавчого документа про стягнення аліментів, за умови його відповідності ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» та за заявою стягувача про його примусове виконання , державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого листа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, копію якої направляє сторонам. При відкритті виконавчого провадження державний виконавець підраховує розмір заборгованості по аліментах, яка виникла за час протягом якого стягнення не провадилось ( наприклад, від дня звернення з заявою стягувача до суду, по час відкриття виконавчого провадження). Заборгованість визначається у твердій грошовій сумі, сплата якої ставиться в обов»язок боржнику в постанові про відкриття виконавчого провадження, де при цьому зазначається його обов»язок в щомісячній сплаті аліментів у розмірі, визначеному рішенням суду. Розмір заборгованості з аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення, виходячи з фактичного заробітку (доходів), одержаного боржником за час, протягом якого стягнення не провадилося, або одержуваного ним на момент визначення заборгованості в твердій грошовій сумі або у відсотковому відношенні. Якщо боржник у цей період не працював, то заборгованість визначається виходячи з середньої заробітної плати для даної місцевості. При встановленні місця роботи боржника та визначенні на цей час розміру заборгованості по аліментах , державний виконавець разом з своїм розпорядженням направляє виконавчий лист до бухгалтерії підприємства де працює боржник. В розпорядженні розмір відрахувань з заробітної плати боржника, порядок стягнення аліментів та розмір заборгованості по аліментам визначений у твердій грошовій сумі. Стягнення аліментів провадиться бухгалтерією підприємства, установи, організації із суми заробітку боржника після утримання з нього обов'язкових податків, при цьому бухгалтером мають бути враховані всі види доходів, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993р за № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» а саме : 1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з: 1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо; 2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати; 3) грошових і натуральних премій; 4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні; 5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку; 6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати; 7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій; 8) винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню; 9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років; 10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах; 11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій; 12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих; 13) допомоги
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
PR-CY.ru
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz