Субота, 17.04.2021, 11:56
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Сколівського районного управління юстиції

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі  на  життя  працею, яку він  вільно обирає або на яку він погоджується.   

 

Кожен має право на належні безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.   

 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової дисципліни, правильну організацію праці, повне й раціональне використання  робочого часу, підвищення якості  й  продуктивності праці серед працівників  Сколівського районного управління юстиції.   

 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.   

 

1.3. Для державних службовців, які працюють в Сколівському районному управлінні юстиції правила встановлюються з урахуванням Закону України "Про державну службу” та антикорупційного законодавства, що ґрунтуються  на  таких принципах :

 

• служіння народу України ;

 

• демократизму і законності ;

 

• гуманізму і соціальної справедливості;

 

• пріоритету прав людини і  громадянина ;

 

• професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

 

• персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

 

• дотримання прав та законних інтересів органів місцевого самоврядування;

 

• дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.   

 

1.4. Усі  питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку вирішуються начальником Сколівського районного управління юстиції.

 

ІІ.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКОЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

 

2.1. Призначення  на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції  України, Закону України "Про  державну службу”, чинного трудового законодавства.

 

2.2. Працівники управління приймаються на роботу начальниками  Головного управління юстиції у Львівській області за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі,  крім випадків, коли законами  України  передбачено інше.

 

2.3. Під  час  укладання трудового договору  громадяни зобов'язані подати:

 

• паспорт  або  інший документ, що посвідчує особу;

 

• трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

 

• диплом або інший  документ  про освіту  чи професійну підготовку;

 

• довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

 

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів зобов'язані подати:

 

• особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6;

 

• декларацію про доходи, зобов'язання фінансового  характеру  та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за поперідній рік ;

 

• документи про науковий ступінь, вчене звання та підвищення  кваліфікації;

 

• підписане  претендентом  попередження  про встановлені  законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а  також документ  про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

 

• направлення на роботу, якщо таке видавалося.    

 

Під час  укладення трудового договору  забороняється  вимагати від осіб, які поступають на  роботу,  відомості та документи, подання яких не передбачено чиним законодавством України.

 

2.4. Прийом на роботу працівників оформляється наказом начальника Головного управління юстиції у Львівській області, з яким  працівник ознайомлюється під особистий підпис.

 

2.5. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було своєчасно видано, але працівника фактично  було допущено до роботи.

 

2.6. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

 

Умова про випробування  неодмінно повинна  бути  вказана в наказі про прийняття на роботу.   

 

Строк випробування під час прийняття на роботу не повинен перевищувати одного місяця, а під час прийому інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, -  шести місяців.    

 

Під час прийняття  на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

 

2.7. У разі прийняття на роботу, переведення на іншу посаду керівництво РУЮ повинно ознайомити  працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією, надати працівнику робоче місце, провести з ним інструктаж із  техніки безпеки та протипожежної охорони. Державних службовців необхідно ознайомити з "Загальними правилами поведінки державного службовця”.   

 

Громадяни  України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу”. Власноруч підписаний текст Присяги  зберігається в особовій справі.

 

2.8. Особам, які  вперше стають до роботи, не пізніше ніж у 5-ти денний термін від дня прийняття  виписується трудова книжка.   

 

Трудові книжки  працівників управління зберігаються як документи суворої  звітності.

 

2.9. Трудовий  договір може бути припинено тільки на  підставах, передбачених чинним  законодавством  України. Працівник управління має право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи, письмово попередивши про це начальника управління юстиції за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник управління юстиції має право   припинити роботу, а  керівництво  не має право затримувати розрахунок і звільнення його з роботи й зобов'язане в день звільнення видати йому  належно оформлену  трудову книжку й провести  з ним повний розрахунок. За домовленістю між працівником та керівництвом трудовий договір може бути  припинено  до закінчення терміну попередження  про звільнення.  

 

Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених КЗпПУ, державна служба припиняється у разі:

 

- порушення умов реалізації права на державну службу;

 

- недотримання пов'язаних із проходженням державної служби  вимог, передбачених ст.16 Закону України "Про державну службу”;

 

- досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

 

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного служовця на державній службі;

 

- відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої ст.17 Закону України "Про державну службу”;

 

- неподання або подання державним службовцем  неправдивих  відомостей щодо його доходів, передбачених ст.13 Закону України "Про державну  службу”;

 

- недотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

2.10. Причина  звільнення  має  бути  зазначена в точній відповідності з формулюванням чинного  трудового законодавства із посиланням на статтю КЗпПУ.

 

2.11.Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ       

 

3.1. Працівники управління юстиції мають право:

 

- користуватись правами і свободами, які гарантуються  громадянам  Конституцією України  та Законами  України;

 

- брати участь у розгляді питань  і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

 

- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 

- вимагати  затвердження начальником управління чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

 

- на оплату праці  залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

 

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 

- захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.   

 

Працівники управління юстиції мають також інші права  відповідно до чинного законодавства України.

 

3.2. До основних обов'язків працівників управління належать:

 

- додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

 

- забезпечення ефективної роботи управління юстиції;

 

- недопущення порушення прав і свобод  людини та громадянина;

 

- сумлінне виконання  своїх службових обов'язків, своєчасне і точне виконання наказів Міністерства юстиції України, начальника управління юстиції, керівництва;

 

- ввічливо та толерантно ставитись до громадян, які звертаються до управління юстиції;

 

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання ними обов'язків державної служби;

 

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

 

- берегти державне майно, яке  знаходиться у віданні управління юстиції;

 

- діяти тільки в межах своїх повноважень.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

 

4.1. Керівництво управління юстиції зобов'язане :

 

- належним чином організовувати роботу працівників юстиції, щоб кожен із них працював за фахом і  кваліфікацією і мав закріплене за ним робоче місце;

 

- затвердити посадову інструкцію на кожну посаду державного службовця згідно штатного  розкладу;

 

- забезпечити здорові й безпечні умови праці;

 

- постійно зміцнювати трудову й виконавчу дисципліну;

 

- постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог із техніки безпеки, протипожежної безпеки;

 

- контролювати виконання працівниками управління юстиції вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

 

- підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати накопичення, поширення досвіду роботи;

 

- забезпечувати систематичне  підвищення  кваліфікації  працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням у закладах освіти;

 

- уважно ставитись до потреб і запитів  працівників управління юстиції;

 

- забезпечити використання наданої РУЮ оргтехніки  та інших матеріальних цінностей за призначенням;

 

4.2. Управлінню юстиції забороняється  приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників управління.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

5.1. Нормальна тривалість  робочого часу працівників управління юстиції не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями  - суботою та неділею. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені ст.73 КзпПУ тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

 

5.2. Працівникам  надається  щодня  перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час. Працівники управління юстиції використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 

5.3. Працівникам управління юстиції забороняється залишати робочі місця без дозволу начальника управління юстиції.

 

5.4. У робочий час забороняється відривати працівників управління від їхньої безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати  громадські обов'язки чи брати  участь у різних заходах не пов'язаних із службовою діяльністю.

 

5.5. Надурочна  робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення працівників до надурочної  роботи, роботи у вихідні та святкові дні, яка компенсується відповідно до чинного законодавства, провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим  наказом начальника управління юстиції.   

 

Для виконання невідкладної і непердбаченої роботи державні службовці  зобов'язані за розпорядженням начальника управління юстиції з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

 

5.6. Працівникам управління надаються відпустки відповідно до Закону України  "Про відпустки”.   

 

Державним службовцям управління юстиції щорічна основна та додаткова відпустка надається відповідно   до Закону України "Про державну службу”.   

 

Працівникам управління юстиції надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства, тривалість та порядок надання яких уточнюється в колективному договорі управління.

 

5.7.Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується начальником управління юстиції та узгоджується  колективом управління на кожен календарний рік не пізніше 05 січня поточного року.   

 

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності управління, особистих  інтересів працівників та можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

 

5.8. Надання відпусток працівникам оформляється наказом начальника управління юстиції.

 

5.9.Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

5.10. Державні службовці  можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. 

 

Відкликання зі щорічної відпустки  інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відведення  стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відведення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна з додержанням  вимог ч.1 ст. 79 КзпПУ та в інших випадках, передбачених законодавством.   

 

У разі відкликання працівника управління зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

5.11. Працівникам, які навчаються у вищих  начальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються  додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.   

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В  РОБОТІ  

 

 6.1. За зразкове добросовісне виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі працівників управління юстиції, відповідно подання начальника управління юстиції до Головного управління юстиції у Львівській області, можуть застосовуватись такі заохочення:

 

-оголошення подяки;

 

-нагородження почесною грамотою;

 

-преміювання.

 

6.2. Державним службовцям за сумлінну безперервну  працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.   

 

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород  та присвоєння почесних звань.

 

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок держави. Таким працівникам  надається також перевага під час просування по службі.

 

6.4. Заохочення оголошується в наказі начальника управління юстиції, доводиться до відома працівника  або всього колективу. Відповідний запис вноситься до трудової книжки працівника управління.

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА  ПОРУШЕННЯ  ТРУДОВОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

7.1. За порушення  трудової  дисципліни, невиконання або неналежне виконання з вини працівника  покладених на нього трудових обов'язків начальником управління юстиції до такого працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

 

7.2. За порушення трудової дисципліни, цих правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 

-догана;

 

-звільнення.   

 

Звільнення як дисциплінарне  стягнення,  може  бути  застосоване  відповідно до пунктів  3,4,7,8, статті 40 та статті 41 Кодексу  законів про працю  України.

 

До державних службовців управління юстиції за невиконання чи неналежне виконання службових  обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної  служби, а також за вчинок, який  ганьбить його як державного службовця можуть  застосуватись і такі заходи дисциплінарного  впливу:

 

• попередження про неповну службову відповідальність;

 

• затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу  або у призначенні на вищу посаду.

 

7.3. Дисциплінарні стягнення оформляються  наказом начальника управління юстиції, який оголошується працівнику під особистий  підпис.

 

7.4. До застосування  дисциплінарного  стягнення начальник управління юстиції повинен  вимагати  від порушника  трудової дисципліни  письмових пояснень. У разі відмови працівника управління дати письмові  пояснення складається відповідний акт.

 

7.5. Дисциплінарні стягнення  застосовуються  за конкретний виявлений проступок, але не пізніше одного  місяця  з дня його виявлення, без урахування  часу  звільнення працівника управління юстиції від роботи у  зв'язку  з  тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.    Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з   дня   вчинення проступку.        

 

За  кожне  порушення  трудової  дисципліни  накаладається  лише  одне дисциплінарне  стягнення.     

 

 7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника управління юстиції не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав  дисциплінарного стягнення.       

 

Якщо працівник управління юстиції не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути  зняте до закінчення одного року.             

 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
PR-CY.ru
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz