Середа, 24.07.2019, 01:17
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2015 » Лютий » 9 » Порядок створення громадських організацій та спілок згідно з ЗУ "Про громадські об'єднання"
14:59
Порядок створення громадських організацій та спілок згідно з ЗУ "Про громадські об'єднання"

1 січня 2013 року набрав сили Закон України "Про громадські об'єднання", який встановлює порядок створення, реєстрації та припинення діяльності громадських організацій та спілок, відмінний від ЗУ "Про об'єднання громадян", що втратив чинність.

Насамперед, потрібно сказати, що громадські організації, їхні спілки (асоціації та інші громадські об'єднання), легалізовані на день набуття чинності  Закону України «Про громадські об'єднання»  (надалі — Закон) шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не вимагають перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність до нового Закону протягом п'яти років. Реєстрація змін до статуту, пов'язаних із набуттям чинності цього Закону, здійснюється без стягування плати за реєстраційні дії протягом п'яти років.

Закон передбачає створення громадських об'єднань у двох організаційно-правових формах — громадської організації та громадського спілки.

Громадська організація — це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадський спілка — це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права і фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без нього. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи належить до непідприємницьких товариств, основною метою яких є отримання прибутку.

Засновники та учасники

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації — 14 років.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, зокрема громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадського союзу не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких ухвалено рішення про їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути менше двох.

Засновниками громадського союзу не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна й та ж особа.

Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після ухвалення рішення про створення громадського об'єднання в установленому Законом порядку. До членів (учасників) громадських організацій та спілок, крім молодіжних і дитячих громадських організацій, висувають такі ж вимоги, що й до їх засновників. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом в межах, встановлених законом.

Найменування

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин — загальної та власної назви. У загальній назві вказують найменування організаційно-правової форми громадського об'єднання — громадська організація, громадський союз. Найменування громадського об'єднання подають державною мовою. Громадське об'єднання може також мати власну назву, поряд із державною мовою, іноземною мовою або мовою меншини.

Власне найменування громадського об'єднання не повинно бути тотожним власним найменуванням інших громадських об'єднань і не може містити:

-найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

-власне найменування громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набуття чинності відповідного рішення суду);

-інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власне найменування громадського об'єднання не може містити слова «державний», «комунальний» і похідні від них. Власне найменування навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання можна використовувати лише за згоди відповідного навчального закладу, установи або організації. Забороняється також використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України. Власне найменування громадського об'єднання повинне містити інформацію про статус громадського об'єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) і може містити інформацію про його вид (екологічне, правозахисне тощо). Власне найменування громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або його спадкоємців, засвідченої у встановленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Установчі документи

Створення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників і оформлюється протоколом. Протокол установчих зборів громадського об'єднання повинен містити відомості про:

-дату і місце проведення установчих зборів;

-осіб, які брали участь в установчих зборах ;

-рішення про створення громадського об'єднання із вказівкою мети його діяльності;

-рішення про визначення найменування і за наявності скороченого найменування громадського об'єднання;

-рішення про затвердження статуту громадського об'єднання (за наявності);

-рішення про обрання керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;

-рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами та вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового повноваження, — для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо створення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про створення такого об'єднання;

-рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, — для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи. У протоколі установчих зборів можуть бути відомості і про інші ухвалені на цьому зібранні рішеннях щодо створення і/або діяльності громадського об'єднання. Протокол установчих зборів підписують голова та секретар зборів.

Статут є обов'язковим для громадських об'єднань зі статусом юридичної особи і має містити відомості про:

-найменування громадського об'єднання і за наявності скорочене найменування;

-мету (цілі) і напрями його діяльності;

-порядок набуття та припинення членства (участі) в громадському об'єднанні, права та обов'язки членів (учасників);

-повноваження керівника вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміну складу, строк повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, і його заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

-періодичність  засідань і процедури ухвалення рішень керівними органами громадського об'єднання, зокрема через використання засобів зв'язку;

порядок звітності керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

-порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляд скарг;

-джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

-порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи);

-порядок внесення змін до статуту;

-порядок ухвалення рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об'єднання, а також про використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску, — для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення про створення, діяльність та розпуск або реорганізацію громадського об'єднання, що не суперечать закону.

Порядок реєстрації громадських об'єднань зі статусом юридичної особи

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Реєстрацію громадського об'єднання здійснюють безкоштовно органи виконавчої влади, на які згідно з законодавством покладено повноваження реєстрації громадських об'єднань (надалі — уповноважений орган з питань реєстрації), за місцем розташування громадського об'єднання.

Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подає (надсилає поштовим повідомленням) в уповноважений орган з питань реєстрації за місцем розташування громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додають:

-примірник протоколу установчих зборів;

-статут (у двох примірниках);

-відомості про органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного телефону та інших засобів зв'язку, а також відомості про особу (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій;

-заповнену реєстраційну картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для реєстрації громадської спілки також подають документи, які містять відомості про структуру власності засновників — юридичних осіб і фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб. Якщо засновником громадської спілки є іноземна юридична особа, додатково подають легалізований в установленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місця розташування — виписку з торговельного, банківського або судового реєстру. У разі неподання документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним. На підставі наданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання ухвалює рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання або про залишення документів без розгляду по суті.

Порядок створення громадських об'єднань без статусу юридичної особи

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє створення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його заснування. Для повідомлення про створення громадського об'єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим повідомленням) в уповноважений орган з питань реєстрації за місцем розташування громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додають:

-примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу установчих зборів;

-відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а якщо засновником є юридична особа приватного права — його найменування, місце розташування, ідентифікаційний код;

-відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, номера контактного телефону та інших засобів зв'язку.

Заяву підписують засновники громадського об'єднання або особа, що уповноважена представляти громадське об'єднання, а справжність підписів засвідчують нотаріально. Якщо всі надані документи відповідають вимогам Закону, уповноважений орган з питань реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів ухвалює рішення про прийняття повідомлення і вносить відомості про громадське об'єднання в Реєстр громадських об'єднань. Копію рішення про прийняття повідомлення подають (надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об'єднання або особі (особам), що уповноважена представляти громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його ухвалення.

 

Провідний спеціаліст реєстраційної служби                              А.І. Фединишин

Переглядів: 1690 | Додав: skolejust | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Лютий 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz