Середа, 24.07.2019, 01:19
Cколівське районне управління юстиції  
Львівської області (неофіційний) Скоро відкриття офіційного веб-сайту skolejust.gov.uaГоловна | Мій профіль | Вихід
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
"">
Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2015 » Лютий » 12 » Цінні папери
15:31
Цінні папери

Визначення цінного паперу міститься в Цивільному Кодексі України, згідно ст. 194 якого - це документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. Таке ж визначення міститься і у Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Керуючись визначенням поняття «цінний папір», яке міститься у ЦК України та інших актах законодавства можна виокремити такі ознаки цінних паперів:

 • Це певний документ, який має встановлену форму та відповідні реквізити;
 • Це документ, який посвідчує грошове або інше майнове право;
 • Це документ, який визначає взаємовідносини між особою, яка його видала (емітентом) та особою, яка має права на нього;
 • Це документ який передбачає виконання зобов’язань за ним тією особою, яка його видала (емітентом);
 • Це документ, який передбачає можливість передачі особою, яка має на нього законні права, прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлює класифікацію цінних паперів за наступними критеріями:

за формою існування
бездокументарні - обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів;
документарні - паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.

за формою випуску

іменні – права на цінний папір належать особі, яка зазначена в цінному папері;
на пред’явника - права на цінний папір належать особі, яка пред’явить цінний папір. Особі, яка є законним власником на цінний папір на пред’явника, у випадку його втрати, слід якомога швидше звернутися до суду загальної юрисдикції із заявою про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника в порядку окремого провадження;
ордерні – особа, яка зазначена в таких цінних паперах, може сама реалізовувати права щодо них, а може призначити своїм наказом іншу уповноважену особу на це. Існують виключно в документарній формі.

Цивільний кодекс України виділяє чотири групи цінних паперів: пайові, боргові, похідні, товаророзпорядчі. Окрім цього, згідно ч.1 ст. 195 ЦК України – Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів. Так, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» окрім згаданих вже груп виділяє ще приватизаційні та іпотечні цінні папери.

Групи цінних паперів
Пайові цінні папери

Сама лише назва цієї групи цінних паперів дозволяє багато чого зрозуміти про них. Пайові цінні папери посвідчують участь їх власника у статутному капіталі надають  власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента.

До пайових цінних паперів відносяться:

 • акції;
 • інвестиційні сертифікати;
 • сертифікати фондів операцій з нерухомістю;
 • акції корпоративного інвестиційного фонду.

Такі пайові цінні папери як інвестиційні сертифікати та сертифікати фондів операцій з нерухомістю не дають їхнім законним володільцям права участі у статутному капіталі товариства.

Боргові цінні папери

Назва цієї групи теж доволі промовиста. Боргові цінні папери посвідчують відносини позики. Цінні папери, які відносяться до групи боргових передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари, або надати послуги відповідно до зобов’язання.
До боргових цінних паперів відносяться:

 • облігації підприємств;
 • державні облігації України;
 • облігації місцевих позик;
 • казначейські зобов’язання України;
 • ощадні (депозитні) сертифікати;
 • векселі;
 • облігації міжнародних фінансових організацій;
 • облігації фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Іпотечні цінні папери

Випуск цінних паперів цієї групи забезпечується іпотечним покриттям (іпотечним пулом). Іпотечні цінні папери посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.
До іпотечних цінних паперів відносяться:

 • іпотечні облігації;
 • іпотечні сертифікати;
 • заставні.

Відносини у сфері обігу іпотечних цінних паперів регулюються Законом України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

Приватизаційні цінні папери

Посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Окрім Цивільного кодексу та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» відносини у сфері обігу даної групи цінних паперів регулюються також вілповідними нормативно-правовими актами, які визначають порядок приватизації майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Похідні цінні папери

До похідних цінних паперів відносяться ті цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. 

Товаророзпорядчі цінні папери

Надають держателю цієї групи цінних паперів розпоряджатися тим майном, яке вказано у них вказано.

Згідно ч.2 ст. 195 ЦК України - Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. Закон України «Про цінні папери та фіондовий ринок» передбачає такі види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов’язання України, інвестиційні сертифікати, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери.

Види цінних паперів
Акції

Акції відносяться до пайових, іменних цінних паперів, посвідчують майнові права їх власника (акціонера), що  стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права.
Акції існують тільки в без документарній формі (у разі існування акцій в документарній формі, власникові видається сертифікат акцій) та розміщуються тільки відповідним акціонерним товариством.
Законом передбачено два типи акцій: прості та привілейовані.
Прості акції - надають їх власникам право а) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, б) на участь в управлінні акціонерним товариством, в) на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації г) та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.
Прості акції не можуть бути конвертовані у привілейовані акції чи інші цінні папери. Законом заборонено надавати будь-які гарантії щодо отримання дивідендів за простими акціями.
Привілейовані акції – надають їх власникам ті ж права, що і прості акції, але права власників привілейованих акцій є переважними стосовно прав власників простих акцій.
Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції або у акції інших класів, за умови, якщо це передбачено проспектом їхньої емісії.

Підвидом даного виду цінних паперів можна вважати акції корпоративного інвестиційного фонду, які дають права їхнім власникам – учасникам корпоративного інвестиційного фонду, схожі з правами акціонерів.
Акції корпоративного інвестиційного фонду є виключно простими та існують у без документарній формі.

Облігації

Даний вид цінних паперів відноситься до групи боргових цінних паперів. Існують тільки в без документарній формі, розміщуються як іменні цінні папери або як цінні папери на пред’явника. Облігації притаманні наступні ознаки:
посвідчує внесення першим власником облігації (особа, яка має права на цінний папір) грошей;
визначає відносини позики між власником облігації (це не обов’язково повинна бути особа, яка внесла гроші) та емітентом;
передбачає зобов’язання емітента повернути власнику облігації її номінальну вартість у встановлений проспектом емісії (для державних облігацій - умовами розміщення) строк;
передбачає виплату емітентом доходу власнику, якщо інше не передбачено проспектом емісії (умовами розміщення).
Законом передбачено три види облігацій: відсоткові, цільові, дисконтні.
Відсоткові облігації – передбачають виплату відсоткових доходів за облігаціями.
Дисконтні облігації – розміщуються за ціною нижчою, ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю виплачується власнику облігації під час її погашення і становить дохід (дисконт).
Відсоткові та дисконтні облігації погашаються виключно грошима.
Цільові облігації - виконання зобов'язань за цільовими облігаціями здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій (умовами розміщення).

Емітентами облігацій можуть виступати: підприємства, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради, держава Україна, міжнародні фінансові організації.

Казначейські зобов’язання України

Державний цінний папір, який розміщуються державою виключно на  добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України. Номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.
Емітентом казначейських зобов’язань України виступає держава в особі Міністерства фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України.
Казначейські зобов’язання за строком їх погашення можуть бути довгострокові – понад 5 років, середньострокові – від 1 до 5 років, короткострокові – до 1 року.
Казначейські зобов’язання можуть бути іменними або на пред’явника, розміщуються в документарній або без документарній формі. У разі розміщення їх у документарній формі – власнику видається сертифікат.

Інвестиційні сертифікати 

Інвестиційний сертифікат посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.
Емітентами інвестиційних сертифікатів можуть бути інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.
Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються.


Ощадні (депозитні) сертифікати

Підтверджують суму вкладу, внесеного у банк, і право вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.
Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, що видається на певний строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі).
Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника та існують виключно у документарній формі.
Доход за ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмістив ці сертифікати.
У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків.


Вексель

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). 
Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.


Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі 
цінні папери

Особливості емісії (видачі), обігу та обліку заставних, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих цінних паперів та порядок розкриття інформації щодо них визначаються законодавством.


Спеціаліст 
І категорії Сколівського РУЮ                                                              В.Л. Козич

 

 

 
   

 

Переглядів: 728 | Додав: skolejust | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Лютий 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Архів записів
Друзі сайту
PR-CY.ru
Корисні посилання
Корисні ресурси
 
 
 
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz